Rekrutacja

Informacja dotycząca rekrutacji:

1. Kandydat do szkoły powinien złożyć podanie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w szkole muzycznej w terminie co roku określonym przez organ prowadzący.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do OSM I st. w Zielonej Górze powinni posiadać predyspozycje muzyczne, potwierdzone badaniem przydatności przeprowadzonym przez Komisję Rekrutacyjną.

3. Badanie przydatności kandydata polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na danym instrumencie.
Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
a) zaprezentowanie krótkiej piosenki, powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych,
b) powtarzanie schematów rytmicznych klaskaniem,
c) badanie pamięci muzycznej,
d) badanie warunków ruchowych i manualnych, predyspozycji do nauki gry na instrumencie .

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Rodzaj czynnościTermin i miejsce
Nabór wnioskówOd 10. kwietnia – do 9. maja2019 Wnioski dostępne na stronie www szkoły oraz w Sekretariacie szkoły: Ul. Dzika 6 Tel. 501021232
Badanie przydatności do nauki10, 11 maja 2019 – siedziba szkoły przy ul. Dzikiej 6 w Zielonej Górze
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych17. maja 2019
Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata (oświadczenie opiekuna)do 24. maja 2019
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych27. maja 2019

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Informacja o rekrutacji i harmonogram końcowy

Wniosek o przyjęcie dziecka do OSM

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

OSM Klasa wyższa niż pierwsza

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do OSM