Rekrutacja

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji

1. Kandydat do szkoły powinien złożyć podanie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w szkole muzycznej w terminie co roku określonym przez organ prowadzący.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do OSM I st. w Zielonej Górze powinni posiadać predyspozycje muzyczne, potwierdzone badaniem przydatności przeprowadzonym przez Komisję Rekrutacyjną.
3. Badanie przydatności kandydata polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na danym instrumencie.
Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
a) zaprezentowanie krótkiej piosenki, powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych,
b) powtarzanie schematów rytmicznych klaskaniem,
c) badanie pamięci muzycznej,
d) badanie warunków ruchowych i manualnych, predyspozycji do nauki gry na instrumencie .

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Rodzaj czynności Termin i miejsce
Dzień Otwartych Drzwi Od 16. kwietnia – do 26. kwietnia 2018 Wnioski dostępne na stronie www szkoły oraz w Sekretariacie szkoły: Ul. Dzika 6 Tel. 501021232
Badanie przydatności 10, 11 maja 2019 – siedziba szkoły przy ul. Dzikiej 6 w Zielonej Górze
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 17. maja 2019
Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata (oświadczenie opiekuna) do 24. maja 2019
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 27. maja 2019
Ogólnokształcąca
Szkoła
Muzyczna
ul. Dzika 6
65-181 Zielona Góra

Odwiedź nas