Nasza szkoła

 • Nasza szkoła:

  wprowadza uczniów w świat muzyki,
  dba o wysoki poziom edukacji,
  rozwija twórcze myślenie,
  uczy systematyczności,
  daje możliwość samorealizacji,
  kształtuje osobowość wychowanków,
  przygotowuje do następnego etapu edukacji muzycznej i ogólnej.

 • Zajęcia:

  Lekcje grupowe rozpoczynają się o godz. 8.00. Natomiast lekcje indywidualne z instrumentu odbywają się w godzinach popołudniowych uzgodnionych z nauczycielem instrumentu głównego. Zajęcia edukacyjne artystyczne realizowane są w grupach do 12 osób.

  W klasach I-III – Rytmika, kształcenie słuchu, chór dla chętnych

  W klasach IV-VIII – Kształcenie słuchu, audycje muzyczne, Zespół instrumentalny, Chór lub Orkiestra.

 • Naszym uczniom zapewniamy:

  bezpłatną edukację,
  bezpieczeństwo,
  wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  naukę języka angielskiego,
  możliwość wypożyczenia instrumentu,
  zajęcia muzyczne w grupach do 12 osób,
  świetlicę otwartą od godz. 7.00 do 16.30,
  obiad – catering
  naukę pływania dla klas I-III
  kółko matematyczne
  zajęcia taneczne
  bibliotekę,
  ciekawą ofertę zajęć świetlicowych: zaj. artystyczne, zaj. teatralne, zaj. z MegaMisji, zabawy z jęz. angielskim, zaj. matematyczne.

Organem prowadzącym OSM jest Miasto Zielona Góra.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.