Nasza szkoła

Nasza szkoła

wprowadza uczniów w świat muzyki,
dba o wysoki poziom edukacji,
rozwija twórcze myślenie,
uczy systematyczności,
daje możliwość samorealizacji,
kształtuje osobowość wychowanków,
przygotowuje do następnego etapu edukacji muzycznej i ogólnej.

Zajęcia:

Lekcje grupowe rozpoczynają się o godz. 8.00. Natomiast lekcje indywidualne z instrumentu odbywają się w godzinach popołudniowych uzgodnionych z nauczycielem instrumentu głównego. Zajęcia edukacyjne artystyczne realizowane są w grupach do 12 osób.

W klasach I-III – Rytmika, kształcenie słuchu, chór dla chętnych

W klasach IV-VIII – Kształcenie słuchu, audycje muzyczne, Zespół instrumentalny, Chór lub Orkiestra.

Naszym uczniom zapewniamy:

bezpłatną edukację,
bezpieczeństwo,
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
naukę języka angielskiego,
możliwość wypożyczenia instrumentu,
zajęcia muzyczne w grupach do 12 osób,
świetlicę otwartą od godz. 7.00 do 16.30,
obiad – catering
naukę pływania dla klas I-III
kółko matematyczne
zajęcia taneczne
bibliotekę,
ciekawą ofertę zajęć świetlicowych: zaj. artystyczne, zaj. teatralne, zaj. z MegaMisji, zabawy z jęz. angielskim, zaj. matematyczne.

Organem prowadzącym OSM jest Miasto Zielona Góra.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogólnokształcąca
Szkoła
Muzyczna
ul. Dzika 6
65-181 Zielona Góra

Odwiedź nas